top of page

PRIVACY VERKLARING

Privacyverklaring Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 De Uitvaartverzorger kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van De Uitvaartverzorger, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan De Uitvaartverzorger verstrekt.

 

De Uitvaartverzorger kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

• Uw voor- en achternaam en uw burgerlijke staat

• Uw geboortedatum en plaats van geboorte

• Uw gegevens door u vastgelegd in ‘Uw uitvaartwensen’

• Gegevens betreffende het overlijden en de uitvaart

• Gegevens van uw uitvaartverzekering(en)

• Uw geloof- en levensovertuiging

• Uw adresgegevens, waaronder: uw telefoonnummer, uw e-mailadres, uw IP-adres

      

Waarom De Uitvaartverzorger gegevens nodig heeft.

De Uitvaartverzorger verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan De Uitvaartverzorger uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

De Uitvaartverzorger bewerkt en bewaart uw persoonsgegevens met Microsoft Office 365 (opgeslagen binnen de Europese Unie). Uw gegevens worden opgeslagen voor de duur dat dit voor u en voor ons nodig is. Zijn de gegevens niet langer nodig en is er geen noodzaak om dit nog langer op te slaan, dan zullen wij de gegevens in overleg met u overdragen (dataportabiliteit) of vernietigen.

 

Delen van uw gegevens met derden.

De Uitvaartverzorger verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

In kaart brengen websitebezoek.

Op de website van De Uitvaartverzorger worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Uitvaartverzorger gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Deze bezoekgegevens worden gemeten en bijgehouden met Google Analytics. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan De Uitvaartverzorger te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Uitvaartverzorger heeft hier geen invloed op. De Uitvaartverzorger heeft Google geen toestemming gegeven om via De Uitvaartverzorger verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: info@yvonnereichrath.nl. De Uitvaartverzorger zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging.

De Uitvaartverzorger neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

De website van Yvonne Reichrath UITVAARTVERZORGER maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Uitvaartverzorger verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met De Uitvaartverzorger op via info@yvonnereichrath.nl.

bottom of page